Peder Nielsen, som døde 1700 i Karlebo sogn.

Han var gift med Karen Jørgensdatter, som døde i 1687.

Skiftet fremgår af http://www.brejl.dk/frbgejst.html#lynge:  Nr. 38 Karen Jørgensdatter i Karlebo. 2.12.1697, fol.166. Enkemand: Peder Nielsen, degn i Karlebo. Børn: 1) Hans Ulrik Pedersen, 2) Niels Pedersen, 3) Peder Pedersen, død. 3Børn: a Oluf Pedersen, b Johanne Pedersdatter, c Maren Pedersdatter. Formynder: stedfar Peder Nielsen, 4) Maren Pedersdatter, død. 2Børn: a Lorents Clausen i Batavia og b Karen Marie Clausen i København hos sin far,
Formynder: Claus Hansen Lund i København, 5) Bodil Pedersdatter g.m. Niels Nielsen
6) Anne Pedersdatter g.m. Hans Mars, 7) Karen Pedersdatter.

 

Skifter nr. 45 Peder Nielsen, degn i Karlebo.30.5.1700, fol.225B. Enkemand efter Karen Jørgensdatter, skifte 2.12.1697 lbnr.38]. Børn: 1) Hans Ulrik Pedersen i Knardrup, Ganløse sogn,
2) Niels Pedersen på Lolland, død. Enke: Cathrine. Lavværge: Niels Rasmussen Kjep. 4Børn:
a Peder Nielsen, b Arian Nielsen, c Jørgen Nielsen, d Acte Nielsdatter, 3) Peder Pedersen i Gunderød, Karlebo sogn, død. 3Børn: a Oluf Pedersen, b Johanne Pedersdatter, c Maren Pedersdatter, Formynder: stedfar Peder Nielsen i Gunderød
4) Maren Pedersdatter, død, var g.m. Claus Hansen Lund i København. 2Børn:
a Lorents Clausen i Gulland, b Karen Marie Clausen i Holland, 5) Bodil Pedersdatter g.m. Niels Nielsen, 6) Anne Pedersdatter g.m. Hans Mars, 7) Karen Pedersdatter g.m. Hans Hansen

 

 

Laurids Lauridsen Bergskov, degn i Karlebo. Han dør i 8.12.1742.

Han var gift med Inger Nielsdatter. Han er nævnt som formynder for degnen i Asminderød og Grønholt sogn Niels Hellesens børn jfr. http://www.brejl.dk/frbgejst.html#lynge: Skifte nr. 53 Niels Hellesen, degn i Asminderød og Grønholt. 16.3.1706, fol.297B, 347, 349B, 354B, næste protokol fol.89B, 236B, 237, 259, 269. Afdøde døde 13.2.1706. Enke E: Karen Olufsdatter. LV: Laurids Hansen, prokurator i Helsingør. Børn:
1) Sidse Nielsdatter 20. Ved afkald 20.10.1714 g.m. Preben Banner Dyster i København
2) Margrethe Nielsdatter Vind 16. Ved afkald 12.12.1743 er hendes stedfar Peder Steffensen
3) Oluf Nielsen 15, der døde 17.9.1711
4) Jens Vind Nielsen Abild 9. Ved afkald 30.1.1719 i Stokkemarke er han stud. theol. Ved afkald fra søster 25.6.1726 er han præst i Græse og Sigerslev.
FM:
1 Jørgen Olufsen, klokker i Hillerød
2 Hans Olufsen, substitut i Birkerød
3 Laurids Lauridsen, degn i Karlebo
4 Niels Mogensen, substitut i Esbønderup og Nødebo.

I skiftet efter han er nævnt som nr. 91 Laurids Lauridsen Bergskov, degn i Karlebo. 29.12.1742, fol.230, 237. Enke: Inger Nielsdatter. Børn: 1) Johannes Conrad Bergskov 7 og 2) Laurentiane Margrethe Bergskov 6 uger.
FM: farbror Josias Bergskov i Usserød mølle. Afdøde døde 13.2.1706.
(Kilde: http://www.brejl.dk/frbgejst.html#lynge)
 

Kaj Anton Top, født 1721 i Karlebo sogn og død den 25.6.1779 i Karlebo sogn.

Han er søn af sognepræst Peder Pedersen Top og Maria Magdalene Bahnsen.

Skifte 149: Kaj Anton Top, degn i Karlebo. 2.8.1779, fol.51B. (Kilde: http://www.brejl.dk/frbgejst.html#lynge)

Nikolaj Nyholm, født den? og død 1792.

Han var gift med Frederikke Louise Sandholt.

Hans skifte er nr. 199: Nikolaj Nyholm, degn i Karlebo. 18.12.1792, fol.426B, 431, 473. Enke: Frederikke Louise Sandholt. Lavværge: Jens Christian Lottrup, prokurator i Karlebo mølle. Børn:
1) Inger Dorthe Nyholm 27, i Herstedøster præstegård
2) Jochum Nyholm 25, i Halle i Sachsen
3) Nikolaj Poul Nyholm 23, kobbersmedesvend i København
4) Christian Frederik Nyholm 19, i garverlære i København hos Holger Top
5) Carl Christoffer Nyholm 17
6) Else Cathrine Nyholm 14
7) Anne Cathrine Elisabeth Nyholm 10.
Formynder:  mors søskendebarn Sandholt i Asminderød.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies