Johan Samuel Felixsøn Mentzer. Kapellan til 25.7.1732, hvor han kom til Haarlev. Han er født 21.10.1703 i Pommern og død 7.12.1755 i Lellinge. Han blev gift med Mette Johanne Urbansdatter Bruun.

Hans Frederik Nielsen Thams el. Tambs. Kapellan i sognet til 1738, hvor han flyttede til Sorø. Han havde været hører i Helsingør.

Han blev gift med Elisabeth Charlotte Schæffer. Hun blev senere ansat som kammerfrue først for Frederik Den V. dronning Louise og senere for Dronning Juliane Marie fra 1752. Hun døde i 1789, 77 år gammel.

Erik Sørensen Lemming.

Han var født 17.5.1712 i Tøistrup og død ?

Han var dårligt stillet, idet præsten ikke havde råd til at lønne ham eller have ham boende. Kongen opførte kapellanbolig til ham i Jernbanegade 5, Fredensborg.

Han flyttede til Nørre Nissum. Han kom 28/7 1752 til Sundby sogn, hvor han kom fra Nørre Nissum sogn. Han er søn af Søren Poulsen Lemming, Transportforvalter. og Købmand i Nyborg og Regine Hansdatter Hensky.

Han blev gift den 20/8 43 med Johanne Henrica Hansdatter Langemach af Skjævinge-G., f. 24/8 1728 og død 2/8 1750. Anden gang blev han gift med Sophie Christiane Spärck, f. Hirschholm Slot 1734, opdraget på Frederiksborg slot og død 11/5 1756. Tredje gang blev han den 7/3 1758 gift Anna Lucie Lindberg, f. c. 1739 og død 1758. Fjerde gang blev han den 3/11 1758 gift Christine Marie Elisabeth Torp, f. c. 1721 og død i København 1798. Han lod 1757 Sundhedskilden, St. Olufs Kilde, på Byens Mark sætte i stand med Træværk.

Christian Berntsen Lohmann, kapellan i sognet til 1750, hvor han flyttede til Nørre Snede.

Han er født 29.9.1717 i Ribe og død 1774 i Nørre Snede. 

Han blev gift med Johanne Cathrine Schiønning, som er født ca. 1737 og død 1802 i Viborg. Hun er datter af Peder Simonsen Schiønning og Ane Hylleborg Søltoft på Arrevad, Nørre Snede.

Andreas Severin Pedersen Balle, kapellan i sognet til 1754, hvor han flyttede til Tjæreby sogn.

Han er født 9.12.1720 i Sct. Nicolai sogn, København og død 5.2.1794 i Vemmelev sogn, Sorø Amt.

Han er søn af købmand Peder Sørensen Balle og Christina Thomasen, København.

Han blev gift med Christine Rebekka Dolner, født 17.10.1733 i vor Frue sogn, København og død 25.11.1805 i Tybjerg. Hun er datter af gartner Carl Friederich Døllner og Ane Kirstine Hansdatter Kaarup.

Præst i Tjæreby 1754-74, Vemmelev 1774-94.

Kapellan i ganske kort tid, hvorefter han flyttede til St. Mikkels sogn i Slagelse.

Laurits Christophersen Brøndlund var født i 1723 i Grytten i Romsdalen og død 11.11.1766. Faderen var Christopher Larsen Brøndlund og Mille Melchiorsdatter Riiber.

Kapellan til Fredensborg Slotskirke og Asminderød 1755-59, derefter Stadsbygden, Trondhjem, Norge.

Han var gift med Maren Wulff, født 1734 og død 1806 på Kasset i Statsbygden.

Peder Sørensen Flesborg var født ca. 1719.

Student fra Frederiksborg 1742. Han var søn af an blev gift med Anette Clausen, som var datter af sejlmager og senere stadskaptajn Claus Jensen og Barbara Marie Wasserdunck, København.

Frederik Jørgensen Abelschou blev sognepræst i 1772.

Frederik Christian Hansen Schæffer var født 15.11.1737 og død 1776.

Han var søn af cancelliråd H. Vilhelm Schäffer og Christine Vilhelmine Wigrandt., sekretær ved overretten på Gottorp.

Han blev student i Horsens 1755 og kapellan 1759. Han var meget svagelig.

Han blev gift med Margrethe Marie Brøstrup, død den 3.9.1822 i Stenløse.

Henrik Ussing var født 11.1.1743 og død 18.10.1820. 

Om Henrik Ussing angives det i Niels Stenfeldts bog Asminderød og Grønholt sogne i gamle dage, at han vel nærmest karakteriseres som det modsatte af alt, hvad skriftligt og godt er.

Der findes i Biografisk Lexicon og delvis byggende derpå i Historisk Årbog for Frederiksborg amt 1921 ”opremsninger af hans ugerninger”. Han siges her at have været en velbegavet mand med mange kundskaber, men af et ualmindeligt stridbart og slet gemyt. Han var indviklet i over 100 processer, var suspenderet og henved 1 år arresteret, undergik 2 gange æresdomme, blev dømt til landsforvisning, dog benådet. Tre gange brændte hans præstegård, og dog valgte hans herredsbrødre ham til provst. Denne berygtede begyndte sin mærkelige løbebane som residerende kapellan i Asminderød og Grønholt sogn. Hr. Abelschou havde sikkert selv anbefalet ham, idet Ussing kaldte ham sin onkel, som var gift med hans moster. Han blev kapellan i Ringsted.

Johannes Jensen var kapellan i sognet til 1781, hvor han blev sognepræst i Karlebo.

1791 kapellan i Frederiksborg Slotskirke, Amtsprovst 1792, slotspræst på Frederiksborg. Han er født 27.8.1751 i Asminderød sogn og død 17,5,1823 i Jørlunde sogn.

Han er søn af Christian Jensen og Maria Møniniche, Asminderød.

Han blev gift med Abigael Marie Ussing, født 3.10.1755 i Lille Lyngby, Frederiksborg amt og død 26.1.1815 i Hillerød. Hun er datter af Bagge Nielsen Ussing og Marie Susanne Henriksdatter Brøttcher.

Claus Pedersen Bierring var født 24.12.1753 i København. Han var søn af Kvartermester P. Bierring og Frederikke Charlotte Ebbesen. Han blev gift med Mariane Als, født 1761.

Johannes Bruun var en sygelig stakkel, der var overnervøs og lidt til en side.

Johan Paludan var kapellan i sognet til 1788, hvor han flyttede til Fanefjord.

Han er født 22.9.1756 og død 10.1.1821 i Fanefjord. Han var søn af provst Hans Jacob Paludan og Anna Elisabeth Lønborg.

Han blev gift med Anne Elisabeth Paludan, født 10.12.1762 i Torslunde og død 21.5.1829 i Vollerup. Hun er datter af Jens Paludan og Mette Lønborg.

Frants Dorph var kapellan i sognet til 1795, hvor han flyttede til Endeslev

Jacob Hansen Bang var kapellan i sognet til 1802, hvor han flyttede til Nykøbing. Han blev senere domprovst og sognepræst ved Roskilde Domkirke.

Han er født 19.4.1770 og død 28.2.1841. Han var søn af Peder Swane Bang og Ida Johanne Rogert.

Han blev gift med Anne Cathrine Sophie Østrup, født 4.2.1779 i København og død 6.5.1820 i Roskilde.

Christian Saxtorph var kapellan i sognet til 1808, hvor han flyttede til Borre.

Han er født 1769 i Såby, Yding sogn og død november 1810 i København.

Han blev gift med Helene Cathrine Giedde, født 17.10.1774 og død 25.12.1832.

Johan Salomon Færs Schreiber var kapellan i sognet til 1814, hvor han flyttede til Melby.

Han er født 1772 i Brøndbyvester og død 12.9.1827.

Han er søn af kordegn Jonas Reinhold Schreiber og Elisabeth Maria Færs. Student fra Roskilde.

Den 5.9.1814 blev Christian Neess residerende kapellan ved Fredensborg Slotskirke samt Asminderød og Grønholt indtil 1817.

Han var født 1774 i Rugaard i Veslinge sogn.

Johannes Dorph var kapellan i sognet til 1828, hvor han flyttede i Vigersted.

Vilhelm Bartholomæus Bentzien havde været præst i Kerteminde fra 7.9.1832.

Født i København den 4.3.1800. Faderen var bager, moderen Helene Benthien.

Student i København 1816. Kandidat 1820. Lærer ved Borgerdydskolen fra 1819. 24. inspektør ved Efterslægten 1824. Residerende kapellan her 20.2.1829. Provst her 23.4.1840. Ridder samme år. Medlem af amtsrådet 1851.

Gift første gang med Marie Sophie Elisabeth Nagel fra København den 31.10.1828. Hun død 21.12.1833. De fik 2 sønner og 1 datter. Anden gang blev han gift med Marie Sophie Plum af København. Hendes fader var biskop Plum i Odense. Hun var født i København 1810. De havde 1 søn og 2 døtre. Han døde 8.10.1857.

Han udgav lærebøger i grammatik.

Hans Peter Bisted var kapellan i sognet til 2.6.1844, hvor han flyttede til Tjustrup.

Han er født 21.4.1804 i Vandborg, Ringkøbing amt og død 27.11.1866 i Dråby, Mols. Han er søn af præst Knud Nielsen Bisted og Magdalene Stephensen.

Han blev gift med Julie Juliane Marie Rèe, som var født 17.10.1813 og død 6.9.1870 i København. Hun er datter af grosserer Herman Ludvig Hartvig Levin Rèe og Marie von Halle, København.

Han var 1831 adjunkt i Nyborg, 1832 kapellan i Asminderød, 1844 præst i Tystrup og Haldagerlille, 1852 præst i Gjerlev

Carl Otto Schmidt-Phiseldeck blev residerende kapellan 25.7.1814 for Fredensborg, Asminderød og Grønholt Menigheder.

Han er født 1812 i København og død 1879 i Brønshøj. Han er søn af konferenceråd Conrad Fridrich Schmidt-Phiseldeck. Han blev sognepræst i Esbønderup.

Han blev gift med Frederikke Wilhelmine Antoinette Bournonville, født 1817 og død 1897. Hun er datter af Antoine Bournonville og Lovisa Sundberg.

Emil Frederik Vilhelm Warburg var kapellan i sognet indtil 1859 hvor han flyttede til Svendborg.

Han er født 18.5.1817 i København og død 10.3.1886 i Svendborg. Søn af strømpefabrikant Kbh. Ludvig Christian Warburg og Maren Schou.

Student fra Metropol. skolen 1834, cand. 30.6. 1840 l. dim. 27.12. 1844 l. kat. 29 12. s.å. l. 9.12. 1843. cst. adj. Århus realskole. 7.6. 1844 adjunkt sm.st. entl. 12.3. 1849. 22.7. 1851 res. kpl. Asminderød-Grønholt-Fredensborg. ord. 3.9. s.å. 15.4. 1859 sognepræst St. Nicolai kirke-Thurø. Død Svendborg 10.3. 1886. Ugift.

Ole Jørgen Sadolin var kapellan i sognet til 1865 hvor han flyttede til Valløby.

Han er født 14.10.1826 i Nørbæk Præstegård, Viborg amt og død 12.7.1908 på Frederiksberg. Han er søn af Niels Sadolin og Dorothea Mariane Magdalene Christine Jørgensen.

Han blev gift med Louise Suzette Emilie Marcussen, født 4.11.1838 i Helsingør og død 24.11.1904 på Frederiksberg. Hun er datter af Ulrik Christian Marcussen og Agnes Coleman McGregor. Sognepræst i Vallø og senere i Reerslev.

Bernt Christopher Wilkens Lind Hjort var født den 2.9.1830 i Brørup, Vejen og død december 1911 i Nyborg.

Residerende kapellan for Asminderød og Grønholt sogn, provst, sognerådsformand, ridder af Dannebrog.

Han blev gift med Anna Sophie Mathilde Jacobsen, født 17.3.1833 i København og død 30.5.1919 i København. Hun var datter af galanterihandler Vilhelm Carl Jacobsen og Julie Vilhelmine Marie Nansen (Nathanson).

Jacob Peter Mynster Paulli var født 24.3.1844 og død 3.9.1915 i en brand i hjemmet.

Han kommer til Københavns domkirke. Han er søn af slotspræst Just Henrik Voltelen Paulli og Maria Elisabeth f. Mynster.

Han blev blev student 1862 fra Metropolitan¬skolen, teologisk kandidat 1868, og underviste til han 1871 blev kapellan i Asminderød v. Fredensborg slot.

Han blev samme år gift med Frederikke Christiane Jürgensen.

Hans far var blevet kgl. konfessionarius, og hoffets bevågenhed bidrog til, at han 1876 blev 2. res. kapellan v. Frue Kirke, fra 1892 sognepræst og stiftsprovst. 1884 blev han selv konfessionarius.

Fra 1877-1915 underviste Paulli på Pastoralseminariet, og hans engagement i bestyrelsen for Københavns Indre Mission var båret af en social bevidsthed, som han lod komme offentligt til orde i den tilspidsede situation 1899, hvor de københavnske arbejdere var lock-outede.

Paulli udfoldede et større pastoralt forfatterskab, bestående af prædikener og religiøse betragtninger. Hans digte blev på opfordring samlet i Skygger og Lys 1902, hvor hans kendte bryllupssalme blev tilgængelig for en videre kreds.

(Jfr. http://www.dendanskesalmebogonline.dk/biografi/704/216)

Andreas Christian Hansen var født 29.2.1842 i Billund, Jægerup sogn, Slesvig og død 26.11.1922. Faderen Hans Frøllund Hansen, gårdejer og Sinnet Duborg.

Han er student fra Frederiksborg 1805. Kandidat 24.6.1871. Præst for de danske søfolk i New Castle og Hartlepool 24.10.1871. Kapellan her 15.9.1876. Slotspræst 16.5.1884.

Gift 5.10.1872 med Emilie Eleonore Hansine Cathrine Friis, som er født 25.5.1848 i Nykøbing Sjælland. Hun er datter af Hans Frederik Johannes Friis, boghandler i København og Christine Mortensen.

Han gik herfra til Svanninge i 1902, hvor han blev sognepræst indtil 1915.

Edvard Theobald Julius Blaumüller var født 12.4.1851i København og død 2.10.1911 i København.

Han er søn af bogbinder Johan Julius Blaumüller og Christine Charlotte Amalie Jørgensen, København.

Han var også lærer ved Frederikke Hassenfeldts pigeskole.

Han skrev ”En kunstnerkoloni i Fredensborg”.

Han blev sognepræst ved Helligåndskirken.

Gift 1. gang 15.6.1880 i Vallensbæk med Elisabeth Petra Aline Bondo, født 12.1.1852 i Vang, død 26.1.1899 i Kbh., d. af sognepræst, sidst i Vallensbæk Niels Gumme Bondo (1814–92) og Anna Petra Elisabeth Fog (1813–94). Gift 2. gang 29.6.1900 på Frederiksberg med Selma Anna Elisabeth Fleisner (gift 2. gang med grosserer, senere etatsråd Georg Bestie, 1855–1933), født 30.4.1866 på Frederiksberg, d. af væver Anton Georg Fleisner og Vilhelmine Schock.

Jfr. http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kunst_og_kultur/Litteratur/Forfatter/Edvard_Blaum%C3%BCller

Karl Frederik Heinrich Kissmeyer var født 25.12.1854 på Konradsminde i Ravnkilde sogn og død 16.1.1917.

Faderen var Karl Frederik Heinrich Kissmeyer og Louise Charlotte Amalie Schaarup.  Slotspræst 12.5.1883. Ridder 15.11.1903.

Han tog først seminaristeksamen, student 1877, kandidat 29.6.1883 med Laud. Alumne på Bochs Kollegium og manuduktør 1883 og 86, studerede i Udlandet 1884-85. Residerende kapellan her 23.4.1887, ordineret 4.5. 1887. Slotspræst 12.5.1883. Ridder 15.11.1903. Dannebrogsmand 3.11.1911.

Har oversat Stracks hebraiske grammatik og udgivet den sammen med professor F. Buhl.

Gift 31.5.1887 med Karen Mortegina Mortensen, født 1.6.1855, som datter af dampmøller Mads Mortensen og Jensine Hansmine Marie Jensen.

Han stiftede og var formand for Optagelseshjemmet Lundely i Fredensborg.

Jens Marius Immanuel Hatting var født 5. marts 1866 i København.

Han blev gift med Elise Marie Gregoire von Hauch, født 29.9.1876 på Frederiksberg. Hun er datter af Adam Gotlob Oehlenschläger von Hauch og Elsa Marie Gregorie Gundersen.

Han blev sognepræst i Gladsaxe og Herlev.

Otto Mundt var senere sognepræst ved Sct. Mathæus Kirke, København.

Sophus Theiphilus Westergaard, født 8.10.1884. Kandidat 1913, personel kapellan hos sognepræsten i Fredensborg.

Erik Johannes Porsdag blev senere sognepræst i Humlebæk Sogn.

Den 5. juli 1928 til 21.3.1934 var Johannes Eilschou Holm kaldskapellan og fra 21.3.1934-26.10.1937 residerende kapellan bosiddende i Grønholt. J

ohannes Eilschou Holm var født 24.3.1904 i København og død november 1987. Han var søn af sognepræst Eduard Eilskou Holm og hustru Julie v. Obelitz.

Han blev gift med Aase Bützow-Rohde, født den 13.5.1905 i København.

Han blev cand. teolog 1928.

Harry Christian Sjælland Borup, født 1.11.1910 i Århus.

Han var gift med Inger Kristine Borup, født 19.6.1914 i Århus.

Oluf Bagger Praëm, født 21.10.1908 på Frederiksberg og død 1986.

Han var søn af telegrafbestyrer Carl Oluf Bagger og Lydia Cecilie Jensen.

Student fra Silkeborg 1927, kandidat 1935, hjælpepræst i Rødby. Han var residerende kapellan ved Asminderød-Grønholt fra 4.7.1946 til 8.11.1954.

Han var gift med Karla Frederikke Larsen, født 21.11.1915-1996. Hun var datter af gårdejer Niels Peter Larsen og Hansine Jakobine Andersen.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies