Døde i 1602 i Karlebo Sogn. Han var sognepræst i Karlebo Sogn ca. 1593 - 1602, idet Wiberg nævner, at han var sognepræst i 9 år.

Povel Olsen Rhode er født ca. 1578 og død 14.4.1621 i Karlebo sogn, 43 år gammel. Han bliver gift med forgængerens datter Karen Baltazarsdatter ca. 1603. Hun er født ca. 1590

Mag. Morten Marcussen flytter til København Nicolaj Kirke

Jacob Sommer var født i Skåne og student fra Lund 1614. Residerende kapellan i Herfølge sogn omkring 28.6.1620.

Han blev gift med Lisbet Povelsdatter Rhod, som var datter af forgængeren Povel Olsen Rhose (skifte 7/9 54). Han blev afsat 1642 pg.a. utugt.

Niels Pedersen Lund var født i Härløf i Skåne og student fra Lund 1626, kapellan på Hven 3.7.1631 og død 1653.

Han blev 1645 gift med Kirsten Pedersdatter., som overlevede ham.

Christen Jensen Bircherod af Birkerød, blev født 1631 og døde 26.4.1659, idet han blev skudt på prædikestolen af svenske ryttere.

Han er søn af Præst i Birkerød, Jens Hermansen Bircherod, og Maren Jacobsdatter Berg.

Han er student fra Roskilde 1645. Kapellan i Birkerød omkring 1650.

Han gav 100 rigsdaler til fattige børn.

Han blev gift med Dorthe, som døde august 1659.

Peder Nielsen Hobroe blev født ca. 1596 og døde 1677 i Karlebo sogn.

Han er også kendt som Petrus Nicolaj Hopontanus.

Han blev student fra Århus 1652.

Han blev gift med Elisabeth Mikkelsdatter Fri, som er datter af Mikkel Fri og søster til Magdalene Mikkelsdatter Fri, som var gift med Jacob Fribert, præst i Svallerup. (Det fremgår af hans skifte af 23/4 1677 nr. 9 Peder Nielsen Hobro, præst i Karlebo. 23.4.1677, fol.79, Enke: Elisabeth Mikkelsdatter. Lavværge: Mikkel Sørensen i Niverød, birkefoged i Kronborg og Hirschholm birk. B-rn: 1) Frederik Pedersen og 2) Anne Pedersdatter. Formynder: 1. Jacob Fribert, præst i Svallerup gift med moster Magdalene Mikkelsdatter Fri og 2 Bertel Fribert i København gift med moster Trine Mikkelsdatter. Kilde: http://www.brejl.dk/frbgejst.html#kronborg1661)

. Jens Jensen Portuan var født i Nakskov 10.4.1690 og død?

Han var søn af Jens Jacobsen Portuan, som var tolder i Nakskov og Agnete Rasmusdatter.

Han er student fra Slagelse 1673 og Magister 1680.

Mag. Peder Villumsen Lange, blev født den 16.9.1657 i København og døde 13.6.1718 i Oslo.

Han er søn af Landsdommer, Asmild Kloster, cancelliråd og assessor i Høiesteret, professor og Godsejer Villum Lange og Anne Hansdatter Resen.

Han var 1677-1681 rektor i Randers, 1683 præst i Sorø, 1686 præst i Karlebo, 1696 præst i Frederiksborg slotssogn, 1711 stiftsprovst i Oslo, Provst, Stiftprovst.

Han blev gift med Mette Hedvig Meiners, født ca. 1657 og død før 23.3.1689. Skiftet efter Mette Hedvig Meinert i Karlebo: 1689, fol.303. Enkemand: Peder Villumsen Lange. Børn: 1) Anne Lange. Bevilling selv at holde skifte af 23.3.1689. jfr. http://www.brejl.dk/frbgejst.html#lynge.

Anden gang blev han gift med Katharina (Karen) Oluf Torm, som var født ca. 1672 i Frederiksborg og død 1755. Hun var datter af Professor i hebraisk og slotspræst Ole Erichsen Torm og Maria Schumacher.

Peder Pedersen Top, blev født den 25.6.1666 i Vester Karlbygård, Herredskirke sogn, Maribo og død den 8.5.1741 i Karlebo sogn.

Han er søn af major Peder Jacobsen Top og Bodil Michelsdatter, Maribo. Han er bror til Bent Pedersen Top, Kjerteminde.

Han blev student fra København 1688, hører i Roskilde 1689 og præst og provst 1721.

Han blev gift første gang i 1696 med Anna Marie Kalden, blev født 1662 og død 26.4.1700. Skifte nr. 42 Anne Marie Kalden i Karlebo. 6.12.1700, fol.203. Enkemand: Peder Pedersen Top, præst i Karlebo. Børn: 1) Charlotte Vilhelmine 3½,  2) Vilhelm 6 mdr. Formynder: 1. fars morbror Hans Vilhelmsen, landfoged på Færøerne og 2.  mosters mand Peder von Hemmer, købmand i København. Jfr. http://www.brejl.dk/frbgejst.html#lynge.

Anden gang blev han 1700 gift med Ingeborg Pouline Poulsdatter Madsen, født 1671 i Landskrona og død den 14.12.1717 i Karlebo sogn. Hendes far var købmand i Landskrone Poul Madsen.

Skifte nr. 60 Ingeborg Paulin Poulsdatter i Karlebo. 17.11.1718, fol.350B, næste protokol fol.176, 184B. Enkemand: Peder Pedersen Top, præst i Karlebo. Børn: 1) Henrik Paulin Top 17. Afkald Karlebo 7.3.1723, 2) Ingeborg Marie Top 16, 3) Peder Christian Top 13. Afkald Frederiksborg skole 20.8.1734. Ved afkald efter søster 19.12.1738 er han præst i Græse og Sigerslev, 4) Anne Charlotte Top 8. Ved afkald Nyborg 10.3.1734 er hun g.m. Jacob Vandal, instrumentist i Nyborg og Tranekær amter. 5) Johan Jacob Top 7. Enkemandens første ægteskab med Anne Marie Kalden, [skifte 6.12.1700 lbnr.42]. Arv til Børn: 1) Vilhelm 6 mdr. Afkald København 16.4.1722. Arv i boet efter: 1 afdødes far Poul Madsen, købmand i Landskrona, 2.  afdødes søster, der døde i Skåne, 3. afdødes bror Poul Poulsen, der døde i Roskilde.

Desuden nævnes 1: afdødes stedfar Christian Simonsen, rådmand i København, og 2: enkemandens svoger Simon Engsdorph, kommerceråd.

(Kilde: http://www.brejl.dk/frbgejst.html#lynge)

Tredje gang blev han den 19.10.1718 gift med Marie Magdalene Bahnsen, født ca. 1700 i Haderslev og død 1771. Hun er datter af rådmand Johan Bahnsen og Anna Sophia Maria Klinge, Haderslev. Han efterlod sig 7 børn, herunder Vilhelm Pedersen Top, residerende kapellan i Helsingør St. Olai Kirke. Han gav 1/1 1707 en forgyldt Vinflaske til Kirken. Skifte nr. 136 Marie Magdalene Bahnsen i Karlebo, der døde 3.6.1771, fol.237, 255, 266B, 279, 301, næste protokol fol.293B. Enke efter Peder Pedersen Top, præst i Karlebo, [skifte 6.5.1741 lbnr.87]. Børn:
1) Kaj Anton Top, degn i Karlebo
2) Thycho Frederik Top, farver i Svendborg
3) Jacob Top i Strømsø i Norge ved svoger Christian Danholm
4) Thomas Nikolaj Top, skoleholder i Borsholm
5) Christiane Sofie Top, enke efter Gotfred Becher, præst i Græse og Sigerslev
6) Johan Christian Top, apoteker i Vordingborg, død 3.12.1762, skifte Vordingborg 6.12.1764. Anne Elisabeth. 5Børn:
a Peder Jochum Top 21, tømrersvend i København
b Thycho Frederik Top 19
c Johan Gotfred Top 17
d Marie Magdalene Top 15
e Christiane Sofie Top 12.
Afkald fra samtlige stedbørn.

Skifte 87 Peder Pedersen Top, præst i Karlebo,der døde 6.5.1741, fol.221. Enke: Marie Magdalene Bahnsen. Bevilling til uskiftet bo af 26.5.1741 for hende og deres fælles børn. (Se lbnr.136). Første ægteskab med [Anne Marie Kalden, skifte 6.12.1700 lbnr.42]. Afkald fra Børn:
1) Vilhelm Top, [øverste kapellan i Helsingør Olai og præst i Hospitalet]. Andet ægteskab med Ingeborg Paulin Poulsdatter, skifte 17.11.1718 lbnr.60]. Afkald fra Børn: 2) Henrik Paulin Top
3) Ingeborg Marie Top, 4) Peder Christian Top, præst i Græse og Sigerslev, 5) Anne Charlotte Top g.m. Jacob Lauridsen Vandal, instrumentist i Nyborg og Tranekær amter,

(Kilde:jfr. http://www.brejl.dk/frbgejst.html#lynge)

Peder Christian Pedersen Top blev født 16/4 06 i Karlebo sogn og døde 13.9.1789 i Karlebo sogn.

Han er søn af Peder Pedersen Top og Ingeborg Pouline Poulsdatter Madsen.

Han er student fra Frederiksborg 1723, kapellan i november 1725, hører i Frederiksborg 1727, præst i Græse sogn 28.9.1736.

Han bliver gift første gang den 25/8 1737 gift med Anna el. Agnete Dorothea Johansdatter Platen, som døde 1741. Hun er datter af Johan Platen, Tolder i Ekernførde og Elisabeth Klinge.

De havde 3 børn: Skifte nr. 90 Agnethe Dorthe Johansdatter Platen i Karlebo. 23.8.1743, fol.227. Enkemand: Peder Christian Pedersen Top, præst i Karlebo. Børn: 1) Ingeborg Top. Ved afkald 1.11.1755 g.m. Ebbe Jørgensen Scheel, forpagter på Sandholm samt 2 børn der døde efter deres mor. (Kilde: http://www.brejl.dk/frbgejst.html#lynge.)

Anden gang blev han gift 1744 med Elisabeth Cathrine Lambertsdatter Windekilde af Lynge-Uvelse, født 1706 og død 1.2.1745 i Karlebo sogn. De havde 1 søn: Skifte nr. 93 Elisabeth Cathrine Lambertsdatter Vindekilde i Karlebo. 12.3.1744, fol.237B. Enkemand: Peder Christian Pedersen Top, præst i Karlebo. B: 1) Peder Top, nyfødt. Afdøde døde i februar 1744. (Kilde: http://www.brejl.dk/frbgejst.html#lynge)

Tredje gang blev han i marts 12.3.1745 gift med Frederikke Charlotte Sophie Rasmusdatter Garboe af Tikjøb, født 1706 og død 28.8 1746. De havde to børn: Skifte nr. 113 Frederikke Sofie Charlotte [Rasmusdatter Garboe] i Karlebo. 13.2.1760, fol.356B. E: Peder Christian [Pedersen] Top, præst i Karlebo. Børn: 1) Rasmus Pedersen Top, 2) Charlotte Sofie Pedersdatter Top. Afdøde døde 28.8.1746.

Johannes Jensen blev født 17.8.1751 i Asminderød sogn og døde 17.5.1823 i Jørlunde sogn.

Han er søn af sognepræst og slotspræst Christian Jensen og Maria Mønniche, Asminderød sogn.

Han bliver i 1779 kapellan i Asminderød, 1781 præst i Karlebo, provst 1786, 1791 kapellan i Frederiksborg slotskirke, Amtsprovst 1792 slotspræst på Frederiksborg.

Han blev gift med Abigael Marie Ussing, født 3.10.1755 i Lille Lyngby, Strø sogn og død 26.1.1815 i Hillerød. Hun er datter af præst Bagge Nielsen Ussing og Anna Jensdatter Baggesen.

Eftersyn i Karlebo præstegård. 19.3.1791, fol.368B, 371, 376B, 378.
Eftersyn af provstiets protokoller og dokumenter i Karlebo, da provsten Johannes Jensen bliver præst i Frederiksborg og Herlev. http://www.brejl.dk/frbgejst.html#lynge
 

Frederik Stephansen Asmussen, født i  Gråsten 26/5 34 og død 6.7.1794. 

Student fra Frederiksborg 1755; kapellan 27.5 01772, hører i Frederiksborg 1762, residerende kapellan i Slangerup den 1.7.1776.

Han bliver den 4.7.1777 gift i Frederikssund med Karen Borch. De havde ingen børn. Skifte nr. 208 Frederik [Steffensen] Asmussen, præst i Karlebo. 22.7.1794, fol.518B, 519B, 529, 533B, 541B, 549B, 551. Enke: Karen Borch. Lavværge Holm, krudtfabrikant i Donse, Karlebo sogn. Testamente af 16.12.1782.

Oluf Jacobsen (Olaus Jacobides)  Hulegaard, f. på Birkendegård på Sjælland den 2.5.1740 og død den 7.6.1807.

Han var søn af Jacob Hansen Hulegaard, forpagter og Maria Hansdatter.

Han er student fra Herlufsholm 1761, Kandidat 20.7.1763, Residerende kapellan i Nordborg 17.2 1769,  Sognepræst i  S. Bjergby-S. 22/1 1777, provst 1778, præst i Egebjerg 4.8.1786.

Han blev den 22.11 1771 gift med Antonette Tostrup af Svenstrup, født den 16/11 1748 og død i Janderup den 2.9 1810.

Skifte: 228 Oluf Jacobsen (Olaus Jacobides) Hulegaard, præst i Karlebo. 9.6.1807, fol.84. Enke: Antoinette Mathiasdatter Tostrup. Lavværge: Frederik Carl Gutfeld, præst i Asminderød og Grønholt. Børn: 1) Peder Brink i Ålborg, 2) Petronelle Marie Hulegaard 28, 3) Jacobine Sofie Hulegaard g.m. Andreas Pedersen Teilmann, præst i Jystrup og Valsølille. Bevilling til uskiftet bo af 22.6.1807. Afdøde døde 7.6.1807. (Kilde: Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 228.)

Christian Wæver, født den 17.3.1763 i København og død 30.1.1854.

Han er søn af Johan Wæver, bager og Anna Nielsdatter Moth.

Han er student i 1781 og Cand. phil. den 24.4.1784. Han blev Cand. th. Den 28.6.1785, præst på St. Thomas den 17.6 1791 og ordineret 22/6. Præst ved Københavns Arresthus den 14.12.1792, præst i Catadellet i Frederikshavn 29.11.1793. Cons. Rd. 24/6 41.

Han blev den 14.9.1798 gift med Anna Cleophine Magdalene Margrethe Lønborg, blev født 19.9.1777 og død 3.6.1838. Hun er datter af generalmajor Hans v. Lønborg og Cathrine Marie Sundorff. De havde en søn og 3 døtre.

Han var meget agtet og afholdt. Hans Portræt var opsat i næsten alle gårde. Han blev valgt til sogneforstander 1847-1850. (Kilde: Tursøs Realregister for Karlebo sogn).

Han havde G. F. L Piper som hjælpepræst

Peter Elias Hall, blev født den 24.9.1805 i København og død 18.12.1891. Han var søn af bødkermester Mads Christensen Hall og Anne Helene Lykke, København. 

Præst på Frederiksberg 1863. 1822 student, 1828 cand., 1830 2. kateket Holmens kirke,7 maj 1835 første kateket Holmens kirke, 1839 præst Svendborg, 1851 provst i Sunds herred, 1854 præst i Karlebo, 1857 præst i Lynge-Kronborg herred, 1859 Ridder af Dannebrog.,

1863 blev han gift med Hansine Nicoline Christiane Gustave Michaelsen, født 28.4.1812 i København og død 10.5.1888. Hun er datter af generalmajor Frederik Christian Michaelsen og Sophie Frederikke Prætorius.

Han fungerede som sogneforstander i Karlebo 1854 og blev valgt til sogneforstander 1855 og 1856 (jfr. Tursøes Realregister for Karlebo Sogn).

Christian Djørup blev født den 20.7.1804 i Kaarup M., Visborg Sogn og død 8.1.1879.  Han er søn af Laurids Christian Djørup, som siden var ejer af Aunsbjerg og Anna Sophie Stilling.

Han er student fra Viborg 1824, kandidat 15.0 1828, Adjunkt i Viborg 1828; adjuderende assistent 25/5 1830; Sognepræst i Hassing-Villerslev sogn den 15/6 32, ordineret i Viborg 26/7, præst i Klim den 3.10 1841, Præst den 5.1.1842 i Vennebjerg-Horns Herred,  11/3 51; landvæsenscommissær. 12/9 37; Ridder af dannebrog 1.1 59; Provst her 3/6 63; Dannebrogsmand ved sit 50 Aars Jubilæum 21/10 1878.

Han blev gift den 23.7 1830 med Frantsine Kirstine Holst, født den 18.4.1808 i Thisted. Hun er datter af Lars Hillemann Holst, købmand og Helene Cathrine Steenstrup. De havde fire sønner og 5 døtre.

Den 21/10 78: „Der blev overrakt ham et Fotographi i stort Format af hver enkelt af Provstiets Præster og ved en Deputation fra samtlige Lærere et Ankergangs-Guldur. Jubilaren, der i sin høie Alder kan glæde sig ved et usvækket Helbred, har såvel i sin Egenskab af Præst, som også som Provst udfoldet en sjælden Dygtighed og Nidkærhed; særligt har han overfor Almueskolevæsenet vist ualmindelig Interesse og Indsigt“. Af Beboerne fik han et Sølv-Kaffeservice; meget afholdt i Klim;

1879 – 13. august 1892 var Andreas Gabriel Fich hjælpepræst for Christian Dørup.

Han var født den 30.9.1827 i Odense og død 25.28.1901.

Han var søn af hofskomager Andreas Frederik Fich og Marie Frandsen, Odense.

Han blev student i Odense 1845, kandidat 28. april 1851 med en fin første karakter; Alumnes på Ehlers Kollegium, lærer ved Københavns Almueskole, Ordineret i Vor Frue Kirke den 7.10.1857. Præst til diakonissestiftelsen 1863 til 1869 og forstander for Missionsskolen, afsked 13.8.1892. 

Han rejste i foråret 1866 i udlandet sammen med Dr. Kalkar på hedningemissionens vegne og i efteråret samme år for at gøre sig bekendt med Diakonissesagen; i samme anledning rejste han atter i 1868.

Han redigerede Dansk Miss. Blad fra 1857-1868. Kaldet til sognepræst i Roholte 24. maj 1871. Skrev i 1851 under mærke (A.G.) betænkninger foranlediget ved Spandels lovforslag om borgerligt ægteskab; desuden afhandlinger og prædikener til Kalkars teologiske tidsskrift, samt i bladene "Indre Missions Tidende", "Sædemanden", "Havnen", "Dansk Månedsskrift" og flere andre.

Hans hustru var datter af hørkræmmer og løjtnant i borgervæbningen Johannes Madsenius Brorson og Laurine Cathrine Velschow. (Biografi i Bricka Dansk personalhistoriske leksikon). (Jfr. http://fich.dk/M0000268.HTM)

Carl Hambro Gyberg, blev født 29. september 1837 i Jernved sogn og døde 30.9.1920.

Han var søn af sognepræst Hector Frederik Janson Gyberg og Ida Sophie Gyberg, St. Jernløse.

Student 1856, kandidat 1862, hjælpepræst i Sdr. Jernløse sogn 1. december 1865, sognepræst i Mygind-K januar 1874, afsked 2.5.1908.

Han blev gift den 11.11.1874 med Louise Emilie Meta Hald, født 15.1.1851 i Hamborg og død 13.1.1888. Hun var datter af købmand Magnus Thomas Erik Hald og Charlotte Laar.

Aage Gad, blev født den 13.8.1859 og død 28.4.1932.  Han var søn af sognepræst i Tranekær.

Han blev privat student i 1881, kandidat 1888, sognepræst i Øster Nykirke den 23.8.1888, afsked 5.9.1928.

Han blev den 25.4.1889 gift med sin kusine Anna Sophie Gad, født den 23.2.1865 i København og død 19.8.1937. Hun var datter af Gottlieb Ernst Clausen Gad og Dorthe Marie Tønsberg, København.

Otto Wøldike Nielsen, født den 19. december 1886 i Sandby og død den 16.4.1962 i Asminderød sogn.

Han var søn af gårdejer Anders Nielsen og Karen Margrethe Christiane Hansen.

Student 1908, kandidat 1916, hjælpepræst i Ringkøbing-Rindom. 11.5.1917.

Han blev gift den 7. marts 1919 med Ellen Amalie Jensen, født den 8. marts 1895 i København og død? Hun var datter af fabrikant Vilhelm August Carl Jensen og Cecilie Mathilde Jensen.

Eugen Johannes Jensen, født den 22.12.1909.

Residerende kapellan i Christianskirken i Lyngby 1947, og i Risbjerg Kirke 1964.

Arne Madsen, født 24.7.1911 i Gudhjem og død?

Han er søn af mælkeforhandler Emil Anias Madsen og Asta Mogensen.

Student fra Rønne 1953.

Sognepræst og kirkebogsførende.

Niels Hyldahl, blev født den 30. december 1930 i Lemvig og døde den 5. august 2015.

Han var gift med Solvej Hyldahl.

Han havde fra 1966 til 1999 været professor i Ny Testamente ved Det Teologiske Fakultet i København. Han virkede i en periode som ulønnet hjælpepræst i Vejlby-Risskov 1966-1969 og i Karlebo sogn 1973-1978.

(http://teol.ku.dk/nyheder/2015/mindeord_niels_hyldahl/)

Lars Preben Juhl Jensen, sognepræst fra 1978 og fra 1984-1995 tillige kirkebogsførende.

Lars Preben Juhl Jensen var elektronikmekaniker, inden han blev student i 1951 og i 1958 cand.theol. ved Københavns Universitet. Samme år blev han hjælpepræst ved Vor Frelsers Kirke i Vejle og i 1960 sognepræst i Karlby og Voldby sogne ved Grenaa. Efter et år som sognepræst i Nørre Nissum ved Lemvig kom han i 1978 til Karlebo Sogn, hvor han var sognepræst frem til sin afsked i 1995.

Lars Preben Juhl Jensen har blandt andet siddet i Karlebo Kommunalbestyrelse for Venstre (jfr. http://www.kristeligt-dagblad.dk/mennesker/2000-11-24)

Niels Aage Hjorth, sognepræst og kirkebogsførende.

Kandidat fra Københavns Universitet.

Han havde tidligere været ansat ved Kolby Kås sogn, Samsø.

Linda Benedicte Nørgaard Højen er født 1949.

Hun tog lærereksamen i 1974 og blev cand.theol. fra Københavns Universitet i 1980.

Fra 1982 til 2004 virkede hun som sognepræst i Karlebo Sogn. (Jfr. https://www.kristeligt-dagblad.dk/mennesker/2009-09-26-0.)

Hun var gift med lektor, cand Theol. Peder Nørgaard-Højen, født 22.1.1938.

H. C. Windfeld-Hansen var i en kortere periode vikar for hende.

Hanne Rosenberg blev født 1951. 

Sognepræst Hanne Lise Rosenberg, København, blev cand.theol. i 1981. Tre år senere blev hun hjælpepræst i Vestervang Sogn og virkede siden i Helsingør, Horserød Statsfængsel, Hornbæk og Hellebæk, inden hun i 1993 blev ansat ved Den Danske Sømandskirke i Singapore. Siden 1996 har hun været sognepræst ved Jesuskirken i Valby. Ud over at været en engageret og afholdt præst og kollega er hun formand for bestyrelsen i Valby Værested, medlem af Danmissions bestyrelse, af Stiftsudvalget for Mellemkirkeligt Arbejde i Københavns Stift, af bestyrelsen for Valby Sogns Menighedspleje og af bestyrelsen for Valby Sogns Menighedssamfund. Hun har studeret kunsthistorie på Åbent Universitet og modtaget blandt andet Ny Carlsbergfondets Rejselegat for at følge i brygger Jacobsens fodspor med henblik på Jesuskirkens særegne arkitektur og udsmykning. Hun har skrevet artikler om Bibelens kvinder, om deres betydning som rollemodeller og deres historiske betydning for moderne kønsopfattelse. Hanne Rosenberg har holdt mange foredrag med blandt andet disse titler: "Thit Jensen – den sidste valkyrie", "Blide fruer og stride fruer i danmarkshistorien" og om Carl Jacobsen. Endelig har hun rejst med Danmission i Indien, Cambodia, Tanzania og Egypten. (Citat fra http://www.kristeligt-dagblad.dk/mennesker/rundt-i-morgen-1097).

Hun er gift med sogne- og slotspræst i Helsingør Carl Rosenberg.

Jørgen Jensen Sejergaard er kandidat fra Københavns Universitet i 1984.

Han er gift med Helle Sejergaard.

 

Kirsten Johansen, sognepræst og kirkebogsførende fra 1996. Hun er født i 1957. Kandidat fra Københavns Universitet i 1986. Birthe Møller virkede som præst under hendes barsel.

Ole Backer Mogensen blev født 1965 i Løgumkloster. Han var sognepræst i Karlebo sogn.  

Kandidat fra Københavns Universitet i 2004. Hun blev den 19. december 2001 indsat som deltidsbeskæftiget hjælpepræst.

Hun er kandidat fra Københavns Universitet i 2000.

Jørgen Kvist Jensen har været forstander for Haslev Udvidede Højskole, projektleder i Folkekirkens Nødhjælp. Fra 1.8.2013 blev han generalsekretær for KFUM og KFUK i Danmark.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies