Hans Jørgensen Poppere er nævnt som sognefoged i 1676. Han havde gård nr. 7, Vandsbækgård, Grønholt by, Grønholt sogn.

Jørgen Hansen, født 1666 og død 22.4.1715 i Grønholt, Grønholt sogn, 49 år gammel.

Han er søn af Hans Jørgensen Poppere og Anne Palis.

Han blev den 11.7.1697 gift med Cathrine Pedersdatter, som var datter af gartner Peder Christensen, Østrup.

Jørgen Hansen fæstede den 28.4.1697 sin mor Anne Palis gård, som var Vandsbækgården, Grønholt, Grønholt sogn.

Jørgen Ipsen, er nævnt som sognefoged i Grønholt i Peder Nielsens skifte 9.11.1675.

Abraham Hansen, født 1677 og død 19.1.1740 i Lønholt, Grønholt sogn. Han er søn af Hans Jørgensen Poppere, som er nævnt i 1718.

Han havde Ladegård, Lønholt, Grønholt sogn.  Han overtager Ladegård, gård nr. 14 den 14. april 1703 og overlader den til sønnen 7.1.1741. Abraham Hansen var sognefoged i Lønholt, Grønholt sogn.

Han bliver gift med forgængerens enke Dorothe Olufdatter, som er født 1675 i Dagløkke, Asminderød sogn og død 1744 i Lønholt, Grønholt sogn. Hun er datter af Ole Svendsen og Maren Jensdatter, Dagløkke, Asminderød sogn.

Lars Hansen, født 1687 i Mørdrup og død 18.2.1720, 33 år gammel.

Han var gift med enken Cathrine Pedersdatter, som var datter af gartner Peder Christensen, Østrup.

Han overtog Vandsbækgården, (i dag Grønholtvej 33A), Grønholt by, Grønholt sogn efter forgængeren.

Anders Nielsen, født 1695 i Langstrup, Asminderød sogn og død 1763 i Lønholt, Grønholt sogn. Han er søn af Niels Andersen og Anna Jacobsdatter, Lønholt, Grønholt sogn.

Han bliver først gift med Mette Nielsdatter, født? og død 1731 i Lønholt, Grønholt sogn. Anden gang bliver han gift med Mette Bendtsdatter, født 1695 og død 1757 i Lønholt, Grønholt sogn.

Han får fæstet i 1717 på Timesgård, Lønholt, Grønholt sogn. 

Hans Pedersen er født 11.12.1707 i Grønholt sogn og død 2.8.1781 på Fuglehavegård, Grønholt, Grønholt sogn. Han var søn af Peder Larsen, kaldet Ravn og Anna Hansdatter, Grønholt sogn.

Han fæstede Fuglehavegård og overtager ejendommen 5.10.1737 efter faderen Peder Larsen (Ravn), tilhold at fæste gård nr.1, som han i år ufæstet har beboet, 28 fag.

Han blev i 1730 gift med Anne Pedersdatter, Lønholt. Hun er født 1705 og død 20.6.1776, Grønholt by, Grønholt sogn, 76 år. Hun er datter af Peder Povelsen og Bodil Nielsdatter, Marslettegård, Lønholt, Grønholt sogn.

Han var sognefoged ved sin død. Han fæstede Fuglehavegård.

Hans Abrahamsen, født 12. april 1711 i Lønholt, Grønholt sogn og død 13. maj 1770 i Lønholt, Grønholt sogn. Han er søn af Abraham Hansen og Dorothe Olsdatter.

Han havde Ladegård, Lønholt, Grønholt sogn. Han overtager Ladegården, gård nr. 14 på 38 fag den 7.1.1741. Han havde først gård nr. 3 i Grønholt fra den 3. november 1736 til 1741.

Han bliver gift 1736 med Margrethe Pedersdatter, født 14.7.1709 i Sørup, Grønholt sogn og død 1.1.1766 i Lønholt, Grønholt sogn. Hun er datter af Peder Pedersen og Torild Pedersdatter, Sørup, Grønholt sogn.

De havde børnene:

a. Jørgen, født 1737 og død 1737,

b. Anne, født 1739 og gift med Lars Mikkelsen, Agerhuset,

c. Abraham, født 1741, d. Isach, født 1744 og død 1745,

e. Isach, født 1745 og død 30.3.1846,

f. Jens, født? og død 1747, f. Dorte, født 1748 og

g. Peder, født 1750 og gift med Karen Poulsdatter.

 

Han var foged 1748.

Peder Hansen, født 1736 og død 20.3.1786 på Bøssehøjgård, Lønholt, Grønholt sogn. Han er søn af Hans Pedersen og Anne Pederdatter, Fuglehavegård, Grønholt sogn.

Han bliver første gang gift med enke Mette Pedersdatter, som tidligere har været gift med Haagen Bendtsen. Hun er født 24.1.1718 og død 1770. Hun er datter af Peder Jensen.

Anden gang bliver han gift med Anna Kirstine Hansdatter, født 1757 i Lønholt, Grønholt sogn og død 27.6.1825 i Lønholt, Grønholt sogn. Hun er enke efter forgængeren Henrik Ditlefsen Meier. Hun er datter af Hans Sørensen og Maren Borchersdatter, Lønholt, Grønholt sogn.

Peder Hansen overtager gården Bøssehøjgård den 5.2.1758.

Søren Pedersen, født 1740 og død 13.11.1798 på Gravergård, Lønholt, Grønholt sogn. Han er søn af Peder Rasmussen og Karen Hansdatter, Grønholt sogn.

Han overtager gården 11.9.1765. Han får kongeligt skøde af 28. januar 1790.

 

Han bliver i 1765 gift med Kirsten Andersdatter, født 1742 og død 1790 på Gravergården, Lønholt, Grønholt sogn. Hun er datter af Anders Bendtsen og Agathe Seyersdatter, Lønholt, Grønholt sogn.

Anden gang bliver han den 22.9.1790 gift med Dorthe Pedersdatter, født 1765 og død 1855 i Grønholt sogn.  Hun er datter af Peder Svendsen og Anne Nielsdatter, Langstrup, Asminderød sogn. Hun bliver anden gang gift med Jens Jørgensen, Stendalhus, Lønholt, Grønholt sogn.

Han er selvejer og foged i 1787.

Han er nevø til Niels Rasmussen på Gravergård.

 

Jens Hansen, født 1748 i Grønholt sogn og død 15.6.1843 på Fuglehavegård, Grønholt sogn og begravet 19.6.1843 på Grønholt Kirkegård, 93 år gammel. Han var søn af Hans Pedersen og Anne Pedersdatter, Grønholt.

Han blev gift med Anne Nielsdatter, som er født 13.6.1754 på Nydamgård, Lønholt, Grønholt sogn og død 13.6.1833 i Grønholt sogn. Hun er datter af Niels Jensen og Sidse Pedersdatter, Nydamgård, Lønholt, Grønholt sogn.

Han havde Fuglehavegård, gård nr. 1 i Grønholt. Han overtager Fuglehavegård den 17.1.1775 og bliver samtidig sognefoged.

 

Niels Hansen, Langstrup er født 8.4.1810 på Lundegården, Langstrup, Asminderød sogn og død 30.4.1863 i Sørup, Grønholt sogn. Han er søn af Hans Andersen og Johanne Sophie Madsdatter, Lundegården, Langstrup, Asminderød sogn.

Han blev gift med Sidse Marie Pedersdatter, født 9.11.1815 i Hegnstrupgård, Sørup, Grønholt sogn og død 23.3.1865 i Sørup, Grønholt sogn. Hun er datter af Peder Jørgensen og Kirsten Rasmusdatter, Hegnstrupgård, Sørup, Grønholt sogn.

Han er gårdejer og sognefoged på Hegnstrupgård. Han overtog vaskeriet på ejendommen og drev det til 1866, hvor vaskeri driften ophørte.

Eskild Hansen, født 21.5.1815 i Grønholt sogn og død 14.8.1893 i Lønholt, Grønholt sogn. Han er søn af Hans Andersen og Bodil Eskildsdatter, Grønholt sogn.

Han boede på Haneldamhus, ( i dag Grønholtvej 49) Lønholt, Grønholt sogn.

Han var gift med Bodil Kirstine Larsdatter, som var født 5.5.1816 i Karlebo sogn og død 7.6.1900 i Lønholt, Grønholt sogn. De havde børnene:

a. Christen Eskildsen, født 9.5.1844 og død 13.3.1908, som var ungkarl,

b. Karen Marie Eskildsen, som var født 20.9.1854 i Lønholt, Grønholt sogn. Hun var gift med Ole Jensen, Olden, Grønholt sogn

c. Bodil Eskildsen, som var født 25.6.1860 og som var gift med Jens Jørgensen.

Niels Jensen er født 27.9.1834 i Lynge sogn og død 28.8.1903 i Lynge sogn, begravet 2.9. 1903 på Grønholt Kirkegård, 68 år gammel. Han var søn af Jens Andersen og hustru Kirsten, født Andersen, Lynge sogn.

Folketælling 1901. Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Grønholt

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Fødested:

Niels Jensen

18340927

E

Husfader

Sognefode

Lynge

Johanne Jørgensen

18370922

U

Husholderske

Husholderske

Lynge

Jørgen Peter Nielsen J...mundsen??

18730610

U

Pleiesønd

 

Grønholt

Niels Peter Hansen

18870313

U

Tjenestedreng

Tjenestedreng

Grønholt

Hansine Petrea Hansen

18970624

U

Tjenestepige

Tjenestepige

Grønholt

 

Folketælling 1890. Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Grønholt By

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Fødested:

Niels Jensen

55

Gift

Husfader

Landmand, Gaardejer

Lynge

Ane Marie Jensen

66

Gift

Husmoder

 

Lynge

Johanne Jørgensen

31

Ugift

Tjenestepige

 

Lynge

Jørgen Peter Nielsen Ingemandsen

16

Ugift

Ungkarl

 

Grønholt

Niels Peter Sørensen

14

Ugift

Tjenestedreng

 

Frederiksborg

Ingeborg Marie Jensen

14

Ugift

Tjenestepige

 

Karlebo Overdrev

 

Han var gift med Ane Marie f. Jørgensen, som døde 25.1.1898 i Grønholt by, Grønholt sogn.

Han afgik ved døden 1903:  fhv. sognefoged Niels Jensen er i fredags pludselig afgået ved døden under et besøg i Lynge. Den afdøde, der var en særdeles afholdt og sympatisk personlighed, havde i nogle år været sognefoged i Grønholt. Beboerne har gentagne gange hædret ham på forskellig måde. Han var benådet med danneborgsordenens hæderstegn. Han havde Kollerisgård, Grønholtvej 21, Grønholt, Grønholt sogn.

(kilde: Avertissementstidende 1.9.1903)

Einar Eduard Ferdinand von Ahlefeldt er født 22.10.1845 i Helsingør og død 24.3.1917 i Thumby, Slesvig-Holstein. Han er søn af greve og major Carl Frederik von Ahlefeldt og Magdalene Christine Amalie Svendsen, Helsingør.

Han blev gift den 4.8.1869 i Blovstrød Kirke med Karen Marie Seierøe, født 18.2.1843 i Blovstrød sogn og død 9.2.1917 i Blovstrød sogn. Hun er datter af kroejer Mogens Seierøe og Johanne Lovise Winther, Blovstrød sogn.

De boede på Langslandsgården (i dag Grønholtvej 37), Grønholt, som han havde fra 1894 til 1898. Han ejede også Vandsbækgården i perioden 1876-1890.

Folketælling 1906. Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Grønholt, Grønholt 9 d

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Fødested:

Einar Eduard F. Ahlefeldt

22-10-1845

 

Husfader

Agerbrug - Sognefoged

 

Karen Marie Ahlefeldt

18-2-1843

 

Husmoder

Husmoder

 

Lars Peter Jørgensen er født 28.7.1863 i Lønholt, Grønholt sogn og død 26.8.1922 på Rigshospitalet, København. Han var søn af Søren Jensen Jørgensen og Margrethe Kirstine Petersen, Lønholt, Grønholt sogn.

Han havde Marslettegård, Lønholt, Grønholt sogn.

Han var gift med Petrea Kirstine Mathiasen, født 26.5.1865 på Brogården, Lønholt, Grønholt sogn og død 6.6.1930 i Lønholt, Grønholt sogn. Hun var datter af Hans Mathiasen og Inger Marie Sørensen, Brogården, Lønholt, Grønholt sogn.

Dødeannonce: Sognefoged, gårdejer Peder Jørgensen, Lønholt er i gård afgået ved døden på Rigshospitalet, hvor han for nogle dage siden blev indlagt for en mavesygdom, som han i længere tid havde lidt af. Afdøde blev 59 år gammel, afløste Ahlefeldt som sognefoged i Grønholt sogn, en stilling, havde beklædt i 5-6 år, hans Lig blev i går ført hertil.

Lærer Vilhelm Emil Jensen er født 3.3.1836 i København og død 29.8.1904 i Grønholt by, Grønholt sogn, begravet 2.9.1904 på Grønholt Kirkegård. Han var søn af materielforvalter Jacob Jensen og Kathrine, født Hendriksen, København.

Han blev gift med Henriette Nicoline Jensen, født Jensen. Hun er født 14.5.1824 i Østofte, Maribo. Hun var enke efter lærer Steen, Arnøje, Hellested.

Nekrolog: På egen grund: dødsfald. Lærer V. E. Jensen, Grønholt, er den 29. ds. Afgået ved døden. Lærer V. E. Jensen hørte for nogle år siden til de mere betydelige mænd her i kommunen, hvor han endog i en årrække beklædte hvervet som sognerådets formand. Ingen, som så eller hørte ham tale, var et øjeblik i tvivl om, at han var en af den grundtvigske retnings mænd, og han var for så vidt kommet på rette hylde, som det ikke blev til en højskoletale, men til en almueskoles mere beskedne rum, hans virke blev knyttet. Men de virksomme og med gode oratoriske evner udrustede man, faldt sig godt til rette under de mere beskedne forhold. Jævnligt følte han dog trang til at tale for en større kreds end den lille by rummede, og så drog han om på foredragsrejser, og vandt på disse ved sin godhjertede og fin personlige stilfærdighed mange venner. Hans interesser spændte over et stort område, og han fulgte indtil det sidste jævnligt med i litteratur og politik. Politiken lå ham for år tilbage særligt på hjertet, og han stillede sig endog engang til folketingen, men trak i sidste øjeblik sit kandidatur tilbage. En del af sin arbejdsiver ofrede han også kollegaerne, han var således i en del år formand for lærerforeningens 4. kreds. I de sidste år kuedes Jensen af sygdom, men den gamle mand, hvis ånd stadig var klar og livlig, ville nødig bøje sig for alderens ?Nu da ingen velmente ord mere kan bane sig vej over den rare gamle mands læber, vil der sikkert lyde mange andre løfter, som vil hædre hans minde og takke ham for alt, hvad han udrettede i sit lange, virksomme liv.

Rasmus Mathiasen, født 13.2.1873 på Brogården, Lønholt, Grønholt sogn og død 6.5.1939 på Brogården, Lønholt, Grønholt sogn. Han var søn af Hans Mathiasen og Inger Marie Sørensen, Brogården, Lønholt, Grønholt sogn.

Han havde Brogården, Lønholt, Grønholt sogn.

Han var gift med Maria Kirstine Jensen, født 7.11.1880 i Lønholt, Grønholt sogn og død 4.4.1955 på Brogården, Lønholt, Grønholt sogn. Hun var datter af Ole Jensen og Karen Marie Eskildsen, Olden, Lønholt, Grønholt sogn. Han ejede Brogården, Lønholt, Grønholt sogn.

Jørgen Eskild Jørgensen, født 13.11.1888 på Spangbakken, Lønholt, Grønholt sogn og død 6.1.1971. Han var søn af Jens Jørgensen og Bodil Eskildsdatter/Eskildsen, Lønholt, Grønholt sogn.

Han var gift med Karen Marie Oline Jacobsen, født 27.9.1892 og død 1979. Hun var datter af Peder Jacobsen og Ane Margrethe Petronelle Pedersen, Gravergården, Lønholt, Grønholt sogn.

Nekrolog: Gårdejer Jørgen Eskild Jørgensen, Lønholt, Grønholt sogn er natten til i går død efter nogen tids sygdom. Jørgen Jørgensen, der blev 82 år, var født på slægtsgården Spangbakken, som han drev, indtil han for et par år siden bortforpagtede jorden til sin søn. I 1933 blev Jørgen Jørgensen medlem af Asminderød-Grønholt sogneråd, valgt af venstre og i 1937 blev han sognerådsformand, en stilling han med stor dygtighed og pligttroskab bestred til 1958, idet der ikke mindst under besættelsen blev stillet store krav til hans arbejdskraft, diplomati og forhandlingsevne. Han var sognefoged fra 1939 og indtil for et par år siden, og fra 1943 til 1958 var han medlem af bestyrelsen for Frederiksborg Amts Sognerådsforening, hvoraf nogle år som kasserer, ligesom han var medlem af den kommunale hjælpekasse, til denne blev ophævet ved socialreformen i 1933. Desuden havde Jørgen Jørgensen gennem årene været betroet en række andre tillidshverv, bl.a. var han i en årrække formand for Lønholt brugsforening og ligeledes i en årrække medlem af Grønholt Menighedsråd. Personlig var afdøde en behagelig og afholdt mand, der kun havde venner. Han overleves at sin hustru og sønnen Gunnar Jørgensen, Gravegården i Lønholt. Jørgen Jørgensen fik i 1956 ridderkorset, som kongen personligt overrakte ham under en nytårsaudiens.

Sognerådsformand Karl Larsen, Kollerisgård for Asminderød-Grønholt kommune.

Niels Erland Pedersen, Grønholtvej 11, 3480 Grønholt blev ansat i 1965 som sognefoged. Han forestod vielser i byen, udstedelse af hundetegn indtil sogneomlægningen i 1970. Han blev senere pedel. Han var gift med Jytte, som var dagplejer.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies