Kortet over Brønsholm er fra 1807. I midten ses landsbyen med dens gårde. De to store vejen er Kongevejen mod Helsingør og Kongevejen mod Fredensborg. Kort: www.gst.dk

 

Brønsholmvej i Kokkedal har fået sit navn efter landsbyen Brønsholm.

I dag anvendes vejen ikke så ofte, da der er sat bomme op for gennemkørende trafik, men i tidligere tider, har den været vigtig for infrastrukturen, da den var forbindelsesled til de omkringliggende landsbyer.

Allerede i august 1776 forlangte ejeren af gård nr. 7 i Brønsholm sine jorder udskiftet. Rentekammeret meddelte dog, at man burde afvente både skovinddelingen og de nyanlagte Kongevejes anlæg over landsbyens jorder, både den til Fredensborg og den til Helsingør. Der kom til, at gå en del år, for først den 27. september 1799 kunne mødet med fremlæggelse af udskiftningsplan og taksationsforretning afholdes.

I 1980 forelagdes en plan, udarbejdet af arkitekt Knud Svensson, med mulighederne for bl.a. nye områder, kloakering, ændring af trafikforhold, med mere. Der kom til at gå knapt 25 år, før planen var virkeliggjort.

Johannes Hages Alle i Nivå er opkaldt efter den navnkundige, Johannes Hage 1842-1923.

Godsejer Johannes Hage, var en mand med mange gøremål og interesser. Han var også ejer af teglværket i Nivå og dertil en virksomhedsleder med en udtalt ansvarsfølelse for medarbejderne på teglværket. Ikke alene for medarbejderne, men også for deres familier og hele deres sociale liv. Det var derfor ikke mindst dem, han havde i tankerne, da idéen til oprettelse af et hospital blev født. Dette blev indrettet på Byvejen i Niverød.

I 1973 flyttedes hospitalet til Johannes Hages Allé.

I de gamle bygninger på Byvejen, hvor der tidligere var hospital, finder vi i dag Fredensborg Jobhus.

Billeder: Michael og Johanne Cathrine Rosing.

 

Rosingsvej i Fredensborg Bymidte er en ret ny vej, den blev navngivet i august 1984.

Navnet bag vejen stammer fra skuespillerparret Michael og Johanne Cathrine Rosing, der optrådte på dronning Juliane Maries hofteater på Fredensborg Slot fra 1778. De købte i 1794 "Frihedslund" Jernbanegade 19 (det senere Jernbanehotel).

Under Englandskrigene 1801 og 1807 blev ejendommen besat af engelske tropper og så ramponeret, at Rosingerne gav op og solgte huset i 1809. 

Ejendommen "Rosingsminde", Helsingørsvej 3 blev i 1873 opført af den kendte, arkitekt Johan Herholt for boghandler Otto Schwartz og hans hustru, Marianne. Hun var barnebarn af skuespillerparret Michael og Johanne Cathrine Rosing.

 

Foto af teglværksarbejdere på Humlebæk Teglværk i 1935.

Teglgårdsvej i Humlebæk er navngivet efter Humlebæk Teglværk.

Det lå i området, hvor Teglværksparken blev opført. Teglværket brændte i 14. december 1943 . Efter branden blev afdelingen med fliser flyttet til Nive Mølle, hvor der var indgået aftale med Den Hageske Stiftelse omkring leje af produktionslokaler, samt forvalterbolig. Teglværksparken blev opført på den gamle grund og var klar til indflytning i 1958. 

Arealer i Nederste Torp og Dageløkke blev i 1963 eksproprieteret til vejanlæggelse (Teglgårdsvej) og derefter kunne der sættes gang i nybyggeriet og befolkningsvæksten.

Humleparken var klar til indflytning 1966/67 og siden er det gået stærkt med udbygningen af vejen.

Stiforbindelsen med tunnel under Teglgårdsvej blev anlagt november 1975 og hermed sikrede kommunen, at børnene havde en sikker skolevej uden tung trafik.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies